Privatlivspolitik

1. Hvem er vi?

Vi er First Stop Europe NV, et selskab, der er registreret i henhold til belgisk lovgivning, og som har hjemsted i Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, Belgien, og som har virksomhedsnummer 0420.639.510.

First Stop Europe NV fungerer som First Stop Koncernens hovedkontor i Den Europæiske Union. Koncernen omfatter også vores tilknyttede selskaber First Stop West S.A.S. og Métifiot S.A.S i Frankrig, First Stop Southwest S.A.U. i Spanien, Levet Ltd i Irland og datterselskaber af Bridgestone Europe NV/SA, vores moderselskab, First Stop-aktiviteter i andre lande i Den Europæiske Union samt First Stop Reifen & Autoservice AG, der har hjemsted i Schweiz (i denne politik i fællesskab kaldet „First Stop“, „vi“, „os“ eller „vores“).

2. Hvilke personoplysninger behandler vi?

Personlige data er oplysninger, der identificerer dig som en person, direkte eller indirekte, når de kombineres med andre oplysninger. Vi kan interagere med dig på mange forskellige måder af forskellige årsager, som hver især involverer behandling af personoplysninger. Visse data oplyses frivilligt af dig på eget initiativ eller på vores anmodning. Andre data er observerede data, som vi indsamler fra din interaktion med vores produkter og tjenester, hjemmesider og sociale medier.

3. Formål og lovgrundlag for vores databehandling

3.1. Salgstransaktioner

Når du interagerer med os i forbindelse med onlinekøb af produkter eller tjenester, eller når du køber produkter eller tjenester fra et af First Stop-netværkets salgssteder, som vi selv driver, har vi brug for, at du giver os nogle oplysninger om dig, som er nødvendige for at transaktionen kan ske. Det drejer sig om dit for- og efternavn, din adresse, leveringsadresse, e-mailadresse og telefonnummer, adgangskoden til din konto, dine betalingskortoplysninger, det mærke og den type køretøj, du kører i, dit valg af produkt og/eller service. Lovligheden af vores behandling er baseret på salgsaftalen, da vi uden dine personoplysninger ikke kan opfylde vores forpligtelser eller udøve vores rettigheder i henhold til kontrakten eller give dig eftersalgssupport.

3.2. Kundesupport

Når du kontakter os for at få oplysninger om vores produkter og tjenester, vores netværk af salgssteder, med et spørgsmål om garanti eller en generel forespørgsel, behandler vi dine kontaktoplysninger, din forespørgsel og, hvis det er relevant, din købshistorik. Vi gør det ud fra vores legitime interesse i at imødekomme din forespørgsel, besvare dine spørgsmål eller undersøge dine krav.

3.3. Registrering af kilometertal

I visse lande har vi, hver gang vi servicerer dit køretøj, juridisk pligt til at registrere kilometertallet, køretøjets stelnummer og servicedatoen i en central database, der forvaltes af de offentlige myndigheder.

3.4. Kundetilfredshedsundersøgelse

Når du er registreret, vil vi lejlighedsvis invitere dig til at deltage i en tilfredshedsundersøgelse for at hjælpe os med at forstå vores kunders overordnede forventninger, hvilket er nødvendigt for vores legitime interesse i at sikre, at vores produkter og tjenester er i overensstemmelse med markedets krav.

3.5. Onlineaftale

Når du laver en onlineaftale om at modtage tjenester fra et First Stop-salgssted, indgår du en kontrakt med os, der forpligter os til at kontakte First Stop-salgsstedet på dine vegne. For at vi kan opfylde kontrakten har vi brug for, at du giver os de oplysninger om dig, som er nødvendige for at lave aftalen med det First Stop-salgssted, som du har valgt. Disse oplysninger omfatter dit for- og efternavn, e-mailadresse, telefonnummer, hvilken type køretøj du kører i, dit valg af produkt og/eller service, dato og tidspunkt for din aftale.

3.6. Direkte markedsføring

På vores hjemmeside eller på anden måde vil vi bede dig om at give os tilladelse til at give dig abonnement på First Stop-nyhedsbreve for at holde dig orienteret om nye tjenester, kampagner og begivenheder. Dit abonnement på vores nyhedsbreve kræver, at vi behandler dit for- og efternavn og din e-mailadresse. Ud over at vi har brug for dit samtykke, har vi desuden en legitim interesse i, at vores kunder også overvejer First Stop-varemærket i forbindelse med det næste køb. Til dette formål vil vi gerne sende nyhedsbreve og reklamer pr. e-mail til vores kunder for at informere om nye produkter og tjenester, der ligner dem, de tidligere har købt fra First Stop.

3.7. Opkaldsanalyse

Dette er oplysninger, der knytter dit besøg på vores hjemmesides forhandlersøgeside til det telefonopkald, du afgiver til en af vores detailbutikker ved hjælp af det telefonnummer, du har hentet fra vores hjemmeside. Disse oplysninger gør det muligt for os at spore vores hjemmesides effektivitet til potentielle kunder, der undersøger vores produkter og tjenester online, før de foretager et købsopkald til detailbutikken. Vi sporer kun dit opkald, når du har givet dit udtrykkelige samtykke. Opkaldsanalyse involverer kun sporing af placeringen af et opkald, dato og klokkeslæt for opkaldet og dit telefonnummer. Vi optager ikke telefonsamtalen og vi bruger ikke dit telefonnummer til at kontakte dig.

3.8. Administration af sælgere og forhandlere

Vores interaktioner med sælgere og forhandlerkunder („Forretningsrelationer“) kræver, at vi behandler personoplysninger om de personer, der er udpeget af Forretningsrelationen til at fungere som kontaktperson for at administrere visse aspekter af forholdet. Vi kan selv anmode om disse data, eller de kan blive stillet til rådighed af sælgeren eller forhandleren, dennes medarbejder, eller af den enkelte selv. I hvert enkelt tilfælde behandler vi dataene baseret på vores legitime interesse i at få Forretningsrelationerne administreret gennem udpegede nøglekontaktpersoner.

Vi indsamler ikke personlige data, der ikke er relevante for ovennævnte formål eller på anden måde meddelt dig, når vi anmoder om dit samtykke til behandling af dine personoplysninger.

4. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer ikke oplysningerne længere end nødvendigt til vores formål eller, alt efter omstændighederne, i den periode, der er fastsat i en aftale eller ved lov.

Det betyder, at vi opbevarer dine personoplysninger til et givet formål:

 • indtil du gør indsigelse mod vores brug til det formål, hvor gældende lovgivning har givet dig en indsigelsesret, og vi ikke har tvingende grunde til en behandling, der tilsidesætter dine rettigheder
 • indtil udløbet af vores legitime interesse eller den kontrakt, for hvilken vi behandler de pågældende data, medmindre vi fortsat har en juridisk forpligtelse til at opbevare dataene i en længere periode. F.eks. skal data vedrørende salgstransaktioner opbevares i en periode på mellem 7 og 10 år (afhængigt af landet) af regnskabsmæssige og skattemæssige årsager
 • indtil du trækker din tilladelse tilbage eller fravælger vores behandling, der har været baseret på dit samtykke, eller der er gået 5 år, siden du gav dit samtykke, uanset hvilken begivenhed der kommer først
 • Indtil du har valgt ikke at forny dit tidligere givne samtykke, i situationer, hvor vores politikker foreskriver at tilbyde vores dataregistrerede mulighed for regelmæssigt at forny deres samtykke. For eksempel forbliver vores samtykkebaserede cookies på plads i en periode på 13 måneder, medmindre du har ændret dine præferencer tidligere
 • Hvis vi behandler dine personoplysninger på grundlag af en juridisk forpligtelse, opbevarer vi oplysningerne, så længe vi er underlagt den juridiske forpligtelse

5. Hvem er modtagerne af dine personlige data?

Vi videregiver kun dine personoplysninger til de formål og til den kategori af modtagere, der beskrevet nedenfor. Vi tager de nødvendige forholdsregler til at sikre, at dine personoplysninger behandles, sikres og overføres i henhold til gældende lovgivning.

5.1. Vores autoriserede personale

Dine personoplysninger behandles af vores autoriserede personale baseret på „behov for at vide“-princippet og vores personale er underlagt tavshedspligt.

5.2. Andre enheder inden for Bridgestone Koncernen i Europa

Vi er en del af en global organisation („Bridgestone Koncernen“), der består af flere virksomheder i Europa og i udlandet, som alle anvender den samme integrerede it-infrastruktur. Med henblik på dataadministration kan dine personoplysninger efter behov blive overført til en eller flere virksomheder tilknyttet Bridgestone Koncernen i Europa til brug for databehandling og -lagring, din adgang til vores tjenester, kundesupport, beslutninger om serviceforbedringer, indholdsudvikling og til andre formål som beskrevet i denne politik.

5.3. Eksterne modtagere

Vi bruger eksterne virksomheder, hvis service indebærer behandling af personoplysninger på vores vegne. For eksempel gemmes de data, vi opbevarer, af cloududbydere, og vores direkte markedsføring håndteres af marketingagenter. Når vi laver en aftale på dine vegne, modtager First Stop-salgsstedet, som du har valgt, til salgsstedets eget brug dine personlige data for at kunne levere de ønskede produkter og tjenester til dig.

5.4. Internationale overførsler af personoplysninger

Nogle af dine personoplysninger kan blive overført til vores modtagere i lande uden for EU/Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) („Tredjelande“).

Enhver overførsel af personoplysninger til andre lande end dem, for hvem Europa-Kommissionen har truffet en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, jf. listen på https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en, finder sted på grundlaget for kontraktlige aftaler, der anvender standardkontraktbestemmelser vedtaget af Europa-Kommissionen, eller andre passende garantier i overensstemmelse med gældende lovgivning. Hvis du som den dataregistrerede ønsker en kopi af sikkerhedsforanstaltningerne, bedes du sende din anmodning ved hjælp af kontaktoplysningerne.

6. Brugerrettigheder med hensyn til personoplysninger

Du har specifikke juridiske rettigheder vedrørende de personoplysninger, vi behandler vedrørende dig. Vi respekterer dine individuelle rettigheder og vi behandler dine anmodninger på passende vis.

Følgende liste indeholder oplysninger om dine juridiske rettigheder, som følger de gældende databeskyttelseslove:

 • Ret til adgang: Du kan anmode os om at informere dig om hvilke personoplysninger, vi opbevarer om dig, herunder oplysninger om, hvilke kategorier af personoplysninger vi har i vores besiddelse eller håndterer, hvad de bruges til, hvor vi har indsamlet dem, hvis ikke direkte fra dig, og til hvem de er blevet videregivet, hvis det er relevant. Du kan få én gratis kopi af de personoplysninger, vi opbevarer om dig. Vi forbeholder os ret til at opkræve et rimeligt gebyr for hver yderligere kopi, du måtte anmode om.
 • Ret til berigtigelse: Du kan anmode os om at berigtige de personoplysninger, vi har om dig. Vi gør en indsats for at holde de personoplysninger, som er i vores besiddelse, korrekte, fuldstændige, aktuelle og relevante, baseret på de nyeste oplysninger, vi har til rådighed. Når det er relevant opretter vi selvbetjeningsinternetportaler, hvor brugerne har mulighed for at gennemgå og rette deres personlige data.
 • Ret til begrænsning: Du kan anmode os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger, hvis
  • du bestrider korrektheden af dine personoplysninger i den periode, vi har brug for at verificere korrektheden
  • behandlingen er ulovlig, og du anmoder om begrænsning af behandlingen i stedet for sletning af dine personoplysninger
  • vi ikke længere har brug for dine personoplysninger, men du har brug for dem til oprettelse, udøvelse eller forsvar af retskrav, eller hvis
  • du gør indsigelse mod behandlingen, mens vi kontrollerer, om vores legitime grunde tilsidesætter dine
 • Ret til portabilitet: På din anmodning overfører vi, hvor det er teknisk muligt, dine personoplysninger til en anden dataansvarlig, forudsat at behandlingen er baseret på dit samtykke eller nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt. I stedet for at modtage en kopi af dine personoplysninger kan du anmode om, at vi overfører oplysningerne direkte til en anden dataansvarlig, som du har angivet.
 • Ret til sletning: Du kan anmode os om at slette dine personoplysninger, i tilfælde af at:
  • personoplysningerne ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde blev behandlet
  • Du har ret til at gøre indsigelse mod yderligere behandling af dine personoplysninger (se nedenfor)
  • personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt, medmindre behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, der kræver behandling fra os, især i forhold til lovbestemte krav til opbevaring af data
  • til oprettelse, udøvelse eller forsvar af retskrav
 • Ret til at gøre indsigelse: Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger på grund af din særlige situation, forudsat at behandlingen er baseret på vores eller en tredjeparts legitime interesser. I dette tilfælde behandler vi ikke længere dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde og en tvingende interesse for behandlingen eller til oprettelse, udøvelse eller forsvar af retskrav. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, bedes du angive, om du ønsker at få dine personoplysninger slettet eller vores behandling af dem begrænset.

Vi vil opfylde din anmodning inden for 30 dage. Perioden kan imidlertid blive forlænget på grund af specifikke årsager vedrørende den specifikke juridiske rettighed eller kompleksiteten af din anmodning.

I visse situationer kan vi muligvis ikke give dig adgang til alle eller nogle af dine personoplysninger på grund af lovbestemmelser. Hvis vi afviser din anmodning om adgang, vil vi informere dig om årsagen til dette.

Vi er muligvis ikke i stand til klart at identificere dig på grundlag af dine personoplysninger på grund af de identifikatorer, du angiver i din anmodning. I tilfælde, hvor vi ikke kan identificere dig som den dataregistrerede, er vi ikke i stand til at efterkomme din anmodning om at udføre dine juridiske rettigheder som beskrevet i dette afsnit, medmindre du giver os yderligere oplysninger, der muliggør din identifikation.

7. Kontakt

For at udøve dine juridiske rettigheder bedes du registrere din anmodning på: https://privacy.firststop.eu?language=EN

Du kan også henvende dig direkte til vores kontaktperson for databeskyttelse: https://privacy.firststop.eu/index.php?tmpl=tmpl_contact_form&language=EN

8. Klager

Hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger krænker dine lovbestemte rettigheder, har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed for databeskyttelse, navnlig i den medlemsstat, hvor du har sit sædvanlige opholdssted, arbejdssted eller stedet for den påståede overtrædelse.

9. Mindreårige

Personer under 16 år („mindreårige“) bør ikke give os deres personoplysninger uden samtykke og vejledning fra deres forældre eller værge. Uden en sådan tilladelse indsamler vi ikke personoplysninger vedrørende mindreårige. Hvis vi bliver opmærksomme på, at personoplysninger fra mindreårige uforvarende er blevet indsamlet, sletter vi sådanne oplysninger uden unødig forsinkelse.

10. Ændringer af denne politik

Vi forbeholder os ret til, efter eget skøn, at ændre vores praksis for beskyttelse af personlige oplysninger og til enhver tid at opdatere og foretage ændringer i denne politik. Derfor opfordrer vi dig til løbende at vende tilbage til denne politik. Denne politik er gældende fra datoen for „senest revideret“, der vises øverst på denne side. Vi behandler dine personoplysninger på en måde, der er i overensstemmelse med den politik, de blev indsamlet under, medmindre vi har dit samtykke til at behandle dem anderledes.