Politikken blev senest revideret den: 16. april, 2018

DATABESKYTTELSESPOLITIK


Vi, Bridgestone, filial af Bridgestone Europe NV/SA, Belgien,Sigma 1, Soften,DK – 8382 HINNERUP, behandler personoplysninger, som vi indsamler fra eller omkring "dig", mens du besøger vores websted eller på anden måde interagerer med os. Da vi er baseret i EU, behandler vi dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende europæiske databeskyttelseslove og andre lovbestemte bestemmelser.Denne politik for beskyttelse af personoplysninger (i det følgende kaldet "politikken") informerer dig om, hvordan vi indsamler og bruger dine personoplysninger, hvordan du kan kontrollere brugen af ​​dem og beskriver vores praksis vedrørende data indsamlet fra vores websteder, der linker eller henviser til denne politik (f.eks. websteder, computere eller mobile softwareapplikationer, sociale medier og HTML-formaterede e-mailmeddelelser), såvel gennem offline salgs- og marketingaktiviteter (samlet kaldet "tjenesterne").    

 

1. Hvad er personoplysninger?


 

Personoplysninger er oplysninger, der direkte eller indirekte identificerer dig (brugeren af ​​tjenesten) som individ, hvor indirekte forstås som når de kombineres med andre oplysninger, f.eks. dit navn, brugernavn, postadresse, e-mailadresse og telefonnummer, en unik enhedsidentifikator f.eks. IMEI- eller MAC-adressen eller IP-adressen.

 


2. Hvordan og hvorfor indsamler vi personoplysninger?


 

a)  Oplysninger, som du giver os

 
I forbindelse med din brug af tjenesterne indsamler vi muligvis dine personoplysninger. Under alle omstændigheder vil du enten blive bedt om at give udtrykkeligt samtykke til indsamling og videre behandling af dine personoplysninger eller i det mindste blive informeret om, at sådan behandling er baseret på en anden lovlig forudsætning.  Vi bruger dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet nedenfor, eller når vi søger dit samtykke. Vi hverken indsamler eller behandler flere eller andre typer personoplysninger end nødvendigt for at opfylde de respektive formål. Vi bruger kun personoplysninger som angivet i denne politik, medmindre du specifikt har givet dit samtykke til en anden brug af dine personoplysninger. Hvis vi har til hensigt at bruge dine personoplysninger til andre formål end vi oprindeligt indsamlede dem til, informerer vi dig på forhånd og i tilfælde, hvor behandlingen er baseret på dit samtykke, skal du kun bruge dine personoplysninger til et andet formål med din tilladelse.
 
Hvis vi stoler på dit samtykke til at behandle dine personoplysninger, har du ret til at trække det tilbage til enhver tid uden at påvirke lovligheden af ​​behandlingen på grundlag af samtykke inden tilbagekaldelsen.
 
Den enkelte registreringsformular angiver, hvilken slags personoplysninger vi indsamler - forskellige formål kan kræve indsamling af forskellige personoplysninger, for eksempel:
·      For at modtage salgsfremmende oplysninger skal du muligvis indsende dit fulde navn, hjemmeadresse, e-mailadresse og/eller telefonnummer
·      For at tilmelde dig en af ​​vores konkurrencer og andre kampagner, skal du muligvis indsende dit fulde navn, hjemmeadresse, e-mailadresse og/eller telefonnummer
·      For at kontakte os via kontaktformularen skal du muligvis indsende dit fulde navn, e-mailadressen og/eller telefonnummer
·      For at oprette en brugerkonto for at bruge vores onlinebaserede kommercielle værktøjer eller applikationer, som f.eks. online-butikker, online-aftalekalendere, flådestyringsapps, forespørgsler om pristilbud osv. kan du blive bedt om at indsende dit fulde navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, finansielle detaljer, brugernavn og adgangskode og køretøjsdetaljer, herunder nummerplade, bilmærke og model, dato for registrering
·      For at oprette en brugerkonto i sociale medieværktøjer som blogs, forummer, diskussionssider mv. skal du muligvis indsende brugerens navn, e-mailadresse, brugernavn og adgangskode
·      For at yderligere bruge ovennævnte værktøjer til deres formål (for eksempel at afgive en bestilling), kan brugeren muligvis give yderligere detaljer, såsom for eksempel hjemmeadresse og ordreinformation.
·      For at kunne tilbyde de dæk- og køretøjsforvaltningsstjenester, du abonnerer på hos os, kan vi anmode om registreret samtykke til indsamling af data om føreradfærdsdata og data om førerens geografiske placering som en funktionalitet i tjenesterne.
 
 
b)    Oplysninger, vi får fra din brug af vores tjenester

 
Vi søger konstant at forbedre din oplevelse, når du besøger vores websteder, eller når du interagerer med os på andre måder.
 
Gennem din interaktion med os og din brug af tjenestene kan vi indsamle personoplysninger. Personoplysninger, vi indsamler, kan omfatte, men er ikke begrænset til:
 
·      Enhedsoplysninger (f.eks. hardwaremodel, operativsystemversion, enhedsidentifikatorer eller telefonnummer)
·      Logoplysninger (f.eks. IP-adresser, systemaktivitet, hardwareindstillinger, browsertype og sprog, dato og klokkeslæt for din anmodning)
·      Cookies (det er små tekstfiler, som browseren installerer på din computer eller anden enhed via vores websted)
·      Web beacons (disse er små billeder eller genstande indlejret i en webside eller e-mail og er normalt usynlige for dig, men tillader BSEU at kontrollere, om du har set den pågældende side eller e-mail. Web beacons fungerer generelt i kombination med cookies og vi bruger de to på samme måde)
·      Kundeadfærd på webstedet som klik, scrolling, mussbevægelser, sessionssporing
·      For at modtage de tjenester, du abonnerer på, indsamler vi muligvis oplysninger om dine enheder, såsom oplysninger indeholdt i HTTP Headers (defineret nedenfor) eller andre internetoverførselsprotokollsignaler, browser- eller enhedstype og -version, operativsystem, brugeragentstrenge og information om eller fra tilstedeværelsen eller brugen af ​​"apps" på dine mobilenheder, skærmopløsning og dit foretrukne sprog. Vi indsamler muligvis den afledte geografiske placering og adfærdsmæssige data i forhold til brugen af ​​dine enheder.
Se også vores Cookies-politik for fuldstændige oplysninger om cookies og web beacons, der bruges på vores websted, herunder deres forvaltning, specifikke formål, kategorier af data, de hjælper med at gemme og perioder, de er aktive i.
 

3. Hvad gør vi med dine personoplysninger?


 

Alle personoplysninger, vi indsamler fra dig, gemmes i en sikret infrastruktur under vores ledelse med støtte fra eksterne leverandører som beskrevet i afsnit 5 i denne politik.

 

Afhængigt af din brug af tjenestene kan vi indsamle og bruge dine personoplysninger til følgende formål (i det følgende kaldet "formålene"):

 

 

•     At registrere dig som bruger af tjenesterne og levere de aftalte tjenester
•     At sikre, at tjenestens indhold præsenteres for dig på den mest effektive måde for dig og din enhed
•     Behandling af dine bestillinger online
•     Behandling og håndtering af klager eller anmodninger
•     Undersøge og analysere markedet samt kundernes brug af vores produkter og tjenester (f.eks. sensorbaseret analyse af dæk og køretøjsdata, spørge om din mening om vores produkter og tjenester eller ved at bede dig om at gennemføre en undersøgelse eller et spørgeskema)
•     Hjælpe os med at evaluere, korrigere og forbedre vores produkter og tjenester
•     Intern arkivering
•     Markedsføring, herunder at give dig de oplysninger, du har anmodet om fra os (se afsnittet nedenfor om direkte markedsføring)
•     Arrangere lodtrækninger, konkurrencer og/eller andre salgsfremmende aktiviteter
•     Rekruttering (hvis du har givet os oplysninger i denne henseende)
•     Underretter dig om visse ændringer i vores tjenester.
 

Vi indsamler ikke personoplysninger, som ikke er relevante til de formål, der er angivet ovenfor eller på anden måde meddelt dig, når vi søger dit samtykke til behandling af dine personoplysninger, og vi vil ikke opbevare oplysningerne længere end nødvendigt til disse formål eller, hvor relevant, i perioden der er fastsat i en aftale eller ved lov.
Det betyder at vi gemmer personoplysninger:
·      Indtil du, som dataregistreret, gør indsigelse mod en sådan behandling, og muligheden for at gøre indsigelse vil blive givet i hver enkelt meddelelse - hvis vi behandler dine personoplysninger baseret på vores legitime interesse i tilfælde, hvor indsigelsen er berettiget (f.eks. direkte marketingaktiviteter)
·      Indtil udløbet af den berettigede interesse - hvis vi behandler dine personoplysninger for at sikre vores legitime interesse i tilfælde, hvor indsigelsen ikke er berettiget, f.eks. til at sikre udførelsen af ​dine forpligtelser samt for at forhindre svig
·      Så længe den retlige forpligtelse er på plads - hvis vi behandler dine personoplysninger baseret på den retlige forpligtelse
·      Så længe den tjeneste og/eller handling, du har anmodet om, er afsluttet eller du trækker dig fra tjenesten/handlingen - hvis vi behandler data i forbindelse med tjenester, vi yder til dig, og der ikke er andre formål til opbevaring af oplysningerne
·      Indtil samtykket til behandling trækkes tilbage - hvis vi kun er afhængige af dit samtykke til behandling af brugerens personoplysninger, og der ikke er nogen retlig interesse i at opbevare personoplysninger (og muligheden for at tilbagekalde samtykket bliver givet i hver meddelelse)
 
Under alle omstændigheder vil du blive informeret om, at dine personoplysninger bliver opbevaret til det givne formål, selvom der ikke kræves samtykke i henhold til gældende lov, samt om behandling af personoplysninger på grundlag af et lovbestemt eller kontraktligt krav eller et krav, der er nødvendigt for indgåelse af en kontrakt, samt om du er forpligtet til at levere personoplysninger og om mulige konsekvenser af manglende levering af sådanne oplysninger.
 

Generelt vil vi slette de personoplysninger, vi indsamlede fra dig, hvis de ikke længere er nødvendige for at opnå de formål, som de oprindeligt blev indsamlet til. Det kan dog være nødvendigt at opbevare dine personoplysninger i længere tid på grund af lovkrav.

 


4. Fortroligheden og sikkerheden af ​​dine personoplysninger


 

Vi tager datasikkerhed meget alvorligt. Vi anvender et passende sikkerhedsniveau og har derfor gennemført rimelige fysiske, elektroniske og administrative procedurer for at beskytte de oplysninger, vi indsamler mod utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab, ændring, uautoriseret offentliggørelse af eller adgang til personoplysninger, der overføres, opbevares eller på anden måde behandles. Vores informationssikkerhedspolitikker og -procedurer er nøje tilpasset internationalt anerkendte standarder og gennemgås regelmæssigt og opdateres efter behov for at imødekomme vores forretningsbehov, tekniske ændringer og lovkrav. Adgang til dine personoplysninger gives kun til det personale, tjenesteudbydere eller vores datterselskaber, der skal bruge dem i forretningsøjemed, eller som har brug for dem for at kunne udføre deres opgaver.

Blandt andet optimerer vi sikkerheden for dine personoplysninger ved:

·      Anvendelse af kryptering
·      At bruge adgangskodebeskyttelse
·      At anmode om kontraktlige garantier fra tredjeparter
·      Begrænsning af adgangen til dine personoplysninger i overensstemmelse med princippet om behove for at vide (for eksempel får kun ansatte, der har brug for dine personoplysninger til formål som beskrevet ovenfor, tilladelse til at få adgang til dem)
·      At træffe alle rimelige forholdsregler for at sikre, at vores personale og medarbejdere, der har adgang til dine personoplysninger, trænes i databeskyttelseskrav og behandler dine personoplysninger udelukkende i overensstemmelse med denne erklæring og vores forpligtelser i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning
 
I tilfælde af et databrud, der indeholder personoplysninger, følger vi alle gældende oplysningsforpligtelser i denne forbindelse.

5. Hvem deler vi dine personoplysninger med?


 

Vi vil kun videregive dine personoplysninger til de formål og til de tredjeparter, som er beskrevet nedenfor. Vi vil tage passende skridt til at sikre, at dine personoplysninger behandles, sikres og overføres i henhold til gældende lovgivning.

a)    Inden for Bridgestone-koncernen i Europa

Vi er en del af en global organisation (i det følgende kaldet "Bridgestone-koncernen"), der består af flere virksomheder i Europa og i udlandet. Dine personoplysninger kan overføres til en eller flere virksomheder, der er tilknyttet Bridgestone-koncernen, der er beliggende i eller uden for Europa, efter behov, til databehandling og opbevaring, og giver dig adgang til vores tjenester, yder kundesupport, træffer beslutninger om serviceforbedringer, indholdsudvikling og andre formål som beskrevet i denne politik.

Ovenstående vil være strengt forbundet med:

·      Enhver form for tjenesteydelse, som en Bridgestone-virksomhed giver til en anden (under relevant behandlingsaftale)
·      Det faktum, at mere end én Bridgestone-enhed beslutter, hvordan dine personoplysninger anvendes (under relevant fælleskontrolaftale)
·      Det faktum, at en anden Bridgestone-enhed bliver en separat dataansvarlig for dine data til et bestemt formål (f.eks. baseret på dit specifikke samtykke).
 
b)    Eksterne tjenesteudbydere

Om nødvendigt vil vi pålægge andre virksomheder og enkeltpersoner at udføre visse opgaver, der bidrager til vores tjenester på vores vegne inden for rammerne af databehandlingsaftaler. Vi kan f.eks. levere personoplysninger til agenter, entreprenører eller partnere til databehandlingstjenester eller til at sende dig de oplysninger, du har anmodet om. Vi vil kun dele eller gøre sådanne oplysninger tilgængelige for eksterne tjenesteudbydere i det omfang det er nødvendigt for at behandle dine anmodninger. Disse oplysninger må ikke bruges af dem til andre formål, især ikke til eget eller en tredjeparts formål. Vores eksterne serviceudbydere er kontraktmæssigt forpligtet til at respektere fortroligheden af ​​dine personoplysninger.

c)     Forretningsoverførsler

I forbindelse med omorganisering, omstrukturering, fusion eller salg eller anden overførsel af aktiver (samlet kaldet "forretningsoverførsler") overfører vi oplysninger, herunder personoplysninger, i rimelig omfang og som det er nødvendigt for virksomhedsoverdragelsen, og forudsat at modtageren accepterer at respektere dine personoplysninger på en måde, der er i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Vi vil fortsætte med at sikre fortroligheden af personoplysninger og underrette berørte brugere, inden personoplysninger bliver underlagt en anden databeskyttelseserklæring.

d)    Offentlige organer

Vi vil kun videregive dine personlige oplysninger til offentlige organer, hvor dette kræves i henhold til loven. Vi vil for eksempel reagere på anmodninger fra domstole, retshåndhævende myndigheder, reguleringsorganer og andre offentlige myndigheder, som kan omfatte sådanne myndigheder uden for dit bopælsland.

e)    Af andre retlige grunde

Vi kan endvidere videregive dine personlige oplysninger for at beskytte vores legitime interesser, eller hvis det kræves eller er tilladt i henhold til loven, eller hvis du giver dit udtrykkelige samtykke til sådan overførsel af dine personoplysninger.

f)     Internationale overførsler af personoplysninger

Under særlige omstændigheder vil det også være nødvendigt for os at overføre dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS (i det følgende kaldet "tredjelande"). Overførsler til tredjelande kan henvise til alle behandlingsaktiviteter, der er beskrevet i denne politik. Denne politik gælder også, hvis vi overfører personoplysninger til tredjelande, der er omfattet af et andet beskyttelsesniveau end i dit bopælsland.

Eventuelle overførsler af personoplysninger til andre lande end dem, for hvilke Europa-Kommissionen har truffet en beslutning om tilstrækkelig beskyttelse af databeskyttelsesniveauet, som anført på https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_da, foregår på grundlag af kontraktlige aftaler ved anvendelse af standardkontraktklausuler vedtaget af Europa-Kommissionen eller andre passende sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6.  Direkte markedsføring


 
Når du bruger vores tjenester, bliver du muligvis bedt om at angive, om du ønsker at modtage bestemte markedsføringsoplysninger via telefon, sms, e-mail og/eller post. Hvis du gør det, accepterer du dermed, at vi må bruge dine personoplysninger til at give dig information om vores produkter, salgsfremmende aktiviteter og specialtilbud samt med andre oplysninger om vores produkter eller tjenester.

 På ethvert tidspunkt kan du ændre dine præferencer vedrørende direkte marketing ved at bruge fravalgsfunktionen i hver mail med direkte marketing, kontakte os i overensstemmelse med afsnit 12 nedenfor eller, hvis det er relevant, ved at tilpasse dine kontooplysninger.

 


7. Brugerrettigheder med hensyn til personoplysninger


 

Som registreret har du særlige juridiske rettigheder vedrørende de personoplysninger, vi indsamler fra dig. Dette gælder for alle behandlingsaktiviteter, der er fastsat i denne politik. Vi respekterer dine individuelle rettigheder og behandler dine spørgsmål tilstrækkeligt.

 

Den følgende liste indeholder oplysninger om dine juridiske rettigheder, der følger af gældende databeskyttelseslovgivning:

·      Ret til berigtigelse Du kan få os til at rette personoplysninger vedrørende dig. Vi gør en rimelig indsats for at opbevare personoplysninger i vores besiddelse eller kontrol, som anvendes løbende, nøjagtigt, komplet, aktuelt og relevant, baseret på de seneste oplysninger, der er tilgængelige for os. I passende tilfælde tilbyder vi internetportaler til selvbetjening, hvor brugerne har mulighed for at gennemgå og rette op på deres personoplysninger.
·      Ret til begrænsning: Du kan indhente en begrænsning af behandlingen af ​​dine personoplysninger, fra os hvis
 
o    Du bestrider rigtigheden af ​​dine personoplysninger for den periode, vi har brug for for at kontrollere nøjagtigheden

o    Behandlingen er ulovlig, og du anmoder om begrænsning af behandling snarere end sletning af dine personoplysninger

o    Vi har ikke længere brug for dine personoplysninger, men du har brug for dem til oprettelse, håndtering eller forsvar af juridiske krav

o    Du protesterer imod behandlingen, mens vi kontrollerer, om vores legitime grunde tilsidesætter din.

·      Ret til adgang: Du kan bede os om oplysninger om personoplysninger, som vi fører om dig, herunder oplysninger om hvilke kategorier af personoplysninger, vi har i vores besiddelse eller kontrol, hvad de bruges til, hvor vi indsamlede dem, hvis ikke fra dig direkte, og til hvem de er blevet offentliggjort, hvis det er relevant. Du kan få en gratis kopi af os fra vores personoplysninger om dig. Vi forbeholder os ret til at opkræve et rimeligt gebyr for hver yderligere kopi, du måtte anmode om.
 
·      Ret til dataportabilitet: På din anmodning overfører vi dine personoplysninger til en anden dataansvarlig, hvor det er teknisk muligt, forudsat at behandlingen er baseret på dit samtykke eller er nødvendigt for udførelsen af ​​en kontrakt. I stedet for at modtage en kopi af dine personoplysninger, kan du anmode om, at vi overfører dataene direkte til en anden dataansvarlig, som du specificerer.
 

·      Ret til sletning: Du kan få os til at slette dine personoplysninger, hvis
o   Personoplysningerne ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde blev behandlet

o   Du har ret til at gøre indsigelse mod yderligere behandling af dine personoplysninger (se nedenfor) og gør brug af denne ret til indsigelse af behandlingen

o   Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt medmindre behandlingen er nødvendig

o   til overholdelse af en juridisk forpligtelse, som kræver behandling fra os

o   Især for lovpligtige krav til opbevaring af data

o   Til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

·      Ret til indsigelse: Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine personoplysninger på grund af din særlige situation, forudsat at behandlingen ikke er baseret på dit samtykke, men på vores legitime interesser eller tredjemands interesser. I dette tilfælde behandler vi ikke dine personoplysninger, medmindre vi kan demonstrere overbevisende legitime grunde og en overordnet interesse for behandlingen eller til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav. Hvis du protesterer mod behandlingen, skal du angive, om du ønsker sletning af dine personoplysninger eller begrænsning vores behandling af dem.
·      Ret til at indgive klage: I tilfælde af en påstået overtrædelse af gældende databeskyttelseslovgivning, kan du indgive en klage til den relevante datatilsynsmyndighed i det land, du bor i, eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted.
 

Vi vil forsøge at opfylde din anmodning inden for 30 dage. Perioden kan dog forlænges på grund af specifikke grunde vedrørende den specifikke retlige ret eller kompleksiteten af ​​din anmodning.

I visse situationer kan vi muligvis ikke give dig adgang til alle eller nogle af dine personoplysninger på grund af lovfæstede bestemmelser. Hvis vi nægter din anmodning om adgang, vil vi rådgive dig om årsagen til afslaget.I nogle tilfælde kan vi muligvis ikke klart identificere dig på grundlag af dine personoplysninger på grund af de identifikatorer, du angiver i din anmodning. I sådanne tilfælde, hvor vi ikke kan identificere dig som registreret, er vi ikke i stand til at overholde din anmodning om at udføre dine juridiske rettigheder som beskrevet i dette afsnit, medmindre du giver yderligere oplysninger, der gør det muligt at identificere dig.


For at udøve dine juridiske rettigheder, bedes du logføre din anmodning på

https://privacy.firststop.eu/?tmpl=dsr/tmpl_dsr_contact_form&language=da

Eller kontakt vores kontaktperson for databeskyttelse:

https://privacy.firststop.eu/index.php?tmpl=tmpl_contact_form&language=daHvis du mener, at behandlingen af ​​dine personoplysninger krænker dine lovbestemte rettigheder, har du ret til at indsende en klage til en tilsynsmyndighed for databeskyttelse, især i den medlemsstat, hvor du har din sædvanlige bopæl, arbejdssted eller sted for den påståede overtrædelse.

8.   Hyperlinks


Vores tjenester kan fra tid til anden indeholde hyperlinks til websteder, som ikke kontrolleres af os. Selvom vi vil gøre alt for at sikre, at hyperlinks på webstedet udelukkende fører til websteder, der deler vores sikkerheds- og beskyttelsesstandarder, er vi ikke ansvarlige for beskyttelsen eller fortroligheden af ​​de data, du måtte indsende på sådanne andre websteder. Inden du sender oplysninger om sådanne websteder, anbefaler vi at du læser deres databeskyttelseserklæring samt andre udtalelser i den henseende.

 

9. MindreårigePersoner under 16 år må ikke give os deres personoplysninger uden samtykke og tilsyn af deres forælder eller værge. Uden sådan tilladelse ønsker vi ikke at gemme personoplysninger fra sådanne personer eller behandle eller videresende sådanne data til tredjeparter. Hvis vi bliver opmærksomme på, at personoplysninger fra mindreårige personer er blevet indsamlet utilsigtet, vil vi slette sådanne data uden unødig forsinkelse.

 

10. Følsomme oplysninger


 

Vi behandler ikke særlige kategorier af personoplysninger vedrørende dig (i det følgende benævnt "følsomme data"). Følsomme data refererer til personoplysninger, der afslører race eller etnisk oprindelse, politiske holdninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger, fagforeningsmedlemskab, genetiske data, biometriske data med det formål at unikt identificere en fysisk person, dennes helbred eller sexliv eller seksuel orientering.

 


11. Ændringer af denne politik


 

Vi forbeholder os ret til, efter vores skøn, at ændre vores databeskyttelsespraksis og opdatere og foretage ændringer af denne politik til enhver tid. Af denne grund opfordrer vi dig til løbende at konsultere denne politik. Denne politik er gældende fra og med den "sidste revisionsdato", der vises øverst på denne side. Vi behandler dine personoplysninger på en måde, der er i overensstemmelse med den politik, i forbindelse med hvilken d blev indsamlet, medmindre vi har dit samtykke til at behandle dem anderledes.

First Stop Danmark

Sigma 1, 8382 Hinnerup

Kundeservice